Eylül Ayı - Toprak Analizi Yapılmalı

Eylül ayı içerisindeyiz fındık bitkisinin hasattan sonra kendini toparlayabilmesi, yeni hasat ve kış dönemine iyi şekilde girebilmesi için yapılması gereken uygulamalara bu aydan sonra da devam edilmesi gerekmektedir.

Bu ay toprak analizi için numune almaya başlanabilir. Hasattan hemen sonra herhangi bir gübreleme işlemi yapmadan önce toprak numunesi alınmasını tavsiye ederim. Aksi halde toprak analizlerinden doğru sonuçlar alınamayacaktır.

Toprak numunesi alımında Dikkat edilmesi gereken en önemli konu alınan numunenin bahçeyi temsil etmesidir, 20 dekara bir numune olacak şekilde ortalama 8-10 noktadan örnek alınmalıdır. Toprak örnekleri yol kenarı, gübre yığınları, su birikintisi olan yerlerden alınmamalıdır. Bahçenin genel görünümüne göre zikzak çizecek şeklinde dolaşılarak, ocak taç izdüşümünden toprak numunesi alınmalıdır. Toprak numunesi alırken yüzeyin otlardan ince tabaka halinde temizlenmesi gerekmektedir. 25-30 cm derinlikte çukur açılır ve bu çukurun duvar kısmı yüzeyinden 3-4 cm kalınlığında toprak kesiti alınır. Farklı noktalardan alınan bu toprakların içinden taş, yaprak gibi yabancı maddeler temizlenerek homojen şekilde karıştırılır, içerisinden 1,5 - 2 kg toprak torbalara konularak, etiketlenmeli ve laboratuvara götürülmelidir. Toprak eğer nemli ise gölge bir yerde kurutularak laboratuvara götürülmesine dikkat edilmelidir. Toprak çeşidinin ve eğimin farklı olduğu alanlarda toprak numuneleri ayrı alınmalıdır. Toprak örneği alırken sık yapılan hatalardan biri toprak derinliğinin ayarlanmaması, yüzeyden numune alınması, toprak numunesinin gübre çuvallarında biriktirilmesi, farklı noktalardan alınan toprakların karıştırılmadan numune alınması gibi hatalardan lütfen kaçınalım.

Bu ay bahçenizde tespit ettiğiniz Filiz güvesi ve Mayıs böceği zararlılarıyla mücadele yapılması gerekmektedir.

Filiz güvesi yeni sürgünlerin kurumalarına sebep olur. Bir larva 5 adet sürgünü kurutabilir. Kültürel mücadele olarak; larvaların ördükleri ağlar ile kuruyan sürgünler kesilip bahçeden uzaklaştırılmalıdır. İlaçlamaya karar vermek için, yaprakların altında orta damar ile yan damarların birleştiği yerde kahverengi lekeler bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Baktığımız 100 yaprağın 15 veya daha fazlasında zarar görülüyorsa ilaçlama yapılmalıdır.

Bir diğer zararlı Mayıs böceği fındık ocaklarında zamansız ve hızlı kuruyan dal oluşumuna sebep olmaktadırlar. Bahçelerimize yayılmasındaki en büyük etken hayvan gübrelerinin direkt bahçelere uygulanmasıdır. Kullanılacak hayvan gübreleri, fındık zuruf artıkları muhakkak kompostlaştırılmalı ve öyle kullanılmalıdır. Mücadelesinde Kültürel önlem olarak; erginlerin görüldüğü zaman toplanması, bahçe işleme sırasında larvaların toplanarak imha edilmesi gerekmektedir. Mayıs böceği ilaçlı mücadesi Eylül – Ekim aylarında yapılmalıdır. Bunun için 1 metrekarelik alanda toprak derinliği 25cm olacak şekilde kazılarak arama yapılır en az 3 adet larva varsa toprak ilaçlaması yapılmalıdır. Zararlının görüldüğü ocak etrafında, 6-8 noktadan 45 derecelik açıyla, toprağın 25 cm derinliğine inecek şekilde açılan deliklerden ilaç uygulaması yapılmalıdır. Yada ocağın etrafına bant usulü ilaçlama yapılarak köklerin zarar görmeyeceği şekilde karıştırılması ile mücadele edilebilir.

Bu aydan itibaren Budama ve Kök sürgün temizliği yapılabilir. Budama yaparken Ocak içerisinde kurumuş, gelişmesi geri kalarak verimden düşmüş, hastalıklı dallar ile kök sürgünleri temizlenmelidir. Ocaktaki dalların hepsinin güneş alabilmesini sağlamak adına ocağın büyüklüğüne bağlı olarak 6-7 dal kalacak şekilde seyreltme yapılmalıdır. Fındık dalları ne kadar çok güneş alırsa dal üzerindeki yıllık sürgünlerde o kadar uzun, çiçek tomurcukları ve püslerde o kadar fazla olur. Genel olarak budama işlemi kış soğukları başlamadan bitirilmelidir. Aksi takdir de hem yara yüzeylerinin iyileşmesi hem de kesim işlemi zorlaşacaktır. Budama yaparken mutlaka koruyucu ekipmanlarımızı kullanmalı kendimizi tehlike altında bırakmamalıyız.