SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Fındık üretiminde sürdürülebilirlik, doğanın korunması ve yerel toplumun refahının gözetildiği bir yaklaşımı ifade eder. Biz, fındık üretiminde sürdürülebilir tarım ilkelerini benimseyerek, çevresel değerleri ve toplumsal dengeyi koruma taahhüdünde bulunuyoruz.

Fındık üretiminde sürdürülebilirlik, doğayı ve toplumu koruma vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Hem doğal kaynakları gelecek nesillere taşımak hem de yerel topluluğumuzun refahını artırmak adına sürdürülebilir tarım prensiplerine bağlılığımızı sürdüreceğiz. Bu vizyonla, fındık üretimimizin sadece bugün değil, gelecek için de sürdürülebilir olmasını sağlayacağız.

Geleceğe Yatırım

Biz, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla fındık üretiminde hem bugünün hem de gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılamayı hedefliyoruz. Sadece kısa vadeli kazançlar değil, uzun vadeli ekosistem sağlığı ve toplumsal refahı gözeten bir anlayışı benimsiyoruz.

Çevre Dostu Tarım Uygulamaları

Toprak sağlığını korumak, su kaynaklarını etkin kullanmak ve biyoçeşitliliği desteklemek adına çevre dostu tarım uygulamalarına öncelik veriyoruz. Bu sayede hem doğal kaynakları koruyor hem de gelecek nesiller için verimli bir toprak ve temiz bir su kaynağı bırakmayı amaçlıyoruz.

Eğitim ve Farkındalık

Çiftçilerimizi, topluluğumuzu ve tüketicilerimizi sürdürülebilir tarımın önemi konusunda bilgilendiriyoruz. Bilinçli tüketim ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için eğitim ve farkındalık çalışmalarına öncelik veriyoruz.

Doğal Zararlı Kontrolü

Kimyasal kullanımını en aza indirerek entegre zararlı yönetimi prensiplerini benimsiyoruz. Doğal düşmanları kullanarak zararlı böceklerin doğal yollarla kontrolünü sağlayarak ekosistemi koruma altına alıyoruz.

Toplumsal Katılım ve Dayanışma

Yerel topluluğumuzla işbirliği yaparak dayanışmayı destekliyoruz. Tohum takası etkinlikleri, bilgi paylaşımı ve yerel pazar oluşturma gibi faaliyetlerle hem ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor hem de geleneksel bilgi ve deneyimleri paylaşmayı amaçlıyoruz.

Karbon Ayak İzi

Biz, fındık üreticisi olarak, çevremize olan sorumluluğumuzu bilinciyle hareket ediyoruz. Karbon ayak izimizi minimize etmek için çalışıyoruz. Üretim süreçlerimizde enerji verimliliği sağlamak, kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltmak gibi adımlarla karbon ayak izimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde çevremizi koruma yolunda sürdürülebilir bir katkı sağlıyoruz.